Język angielski - UczSię z nami !
Codzienne bezpłatne lekcje angielskiego online - Czy warto ... ? Ocenisz samodzielnie, gdy zacznie Ci się powiększać zasób słów, poprawi umiejętność czytania po angielsku i będziesz się swobodnie przysłuchiwać wiadomościom BBC, a angielski w filmach okaże się prosty. (Zarejestruj się)

Angielski ... dlaczego warto się uczyć z nami Angielskiego?


Słowo dnia

thunder
Wymowa :
Definicja : the sound which comes from the sky during a storm
Przykład : She heard a clap of thunder.
Tłumaczenie : grzmot


Zarejestruj się, aby się uczyć słówek z nami


Kawał dnia

A guy walks into a bar with his pet monkey. He orders a drink and while he`s enjoying it, the monkey jumps all around the place. The monkey grabs some olives off the bar and eats them. Then he grabs some sliced limes and eats them. Then he jumps onto the pool table, grabs one of the billiard balls, sticks it in his mouth, and to everyone`s amazement, he somehow swallows it whole.The bartender screams at the guy, `Did you see what your monkey did?`The guy says, `No, what?` `He just ate the cue ball off my pool table - whole!``Yeah, that doesn`t surprise me,` replies the guy. `He eats everything in sight, the little bastard. Sorry. I`ll pay for everything.` The man finishes his drink, pays his bill, pays for the stuff the monkey ate and leaves.Two weeks later, he`s in the bar again, and his pet monkey is with him. He orders a drink and the monkey starts running around the bar again. While the man is finishing his drink, the monkey finds a maraschino cherry on the bar. He grabs it, sticks it up his ass, pulls it out and eats it. The bartender is disgusted. `Did you see what your monkey did now?` he asks. `No, what?` replies the guy. `Well, he stuck a maraschino cherry up his ass, pulled it out, and ate it!` says the bartender. `Yeah, that doesn`t surprise me,` replies the guy. `He still eats everything in sight but ever since he swallowed that cue ball, he measures everything first.`


Więcej kawałów po angielsku